1η Συνέντευξη Υποψηφίων Θέσης Εργασίας

Τι σας άρεσε περισσότερο στις δουλειές που κάνατε;

Τι σας άρεσε λιγότερο στις δουλειές που κάνατε;

Αναφέρετε ένα επίτευγμα για το οποίο είστε ιδιαίτερα περήφανος

Αναφέρετε μια περίπτωση στην οποία δεν τα πήγατε καλά

Περιγράψετε τις σχέσεις σας με προηγούμενους συναδέλφους, πελάτες και διευθυντές

Αναφέρετε μια περίπτωση που είχατε διαφωνία στην εργασία σας και πως την επιλύσατε

Ποια θεωρείτε είναι η καλύτερη δουλειά που είχατε στο παρελθόν και γιατί

Γιατί αποχωρήσατε από την τελευταία Θέση Εργασίας σας;


Πως σας αρέσει να διοικείστε;

Σε τι εργασιακό περιβάλλον αποδίδετε καλύτερα;

Γιατί θέλετε αυτή τη θέση και τι προστιθέμενη αξία μπορείτε να προσφέρετε;

Τι βήματα/τεχνικές εκτελείτε ώστε να διασφαλίσετε ότι εκπληρώνετε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας;

Με τι σας αρέσει να ασχολείστε στο αντικείμενό σας;


Σύμφωνα με αυτά που θεωρείτε ότι μπορείτε να προσφέρετε, με τι μισθό θα ήσασταν ικανοποιημένος

Έχετε κάνει αίτηση και για θέση εργασίας σε άλλες εταιρίες; Αν ναι, τι θέσεις;

Τι θα χρειαζόταν ο τρέχων εργοδότης να σας προσφέρει για να μείνετε στην τρέχουσα θέση σας;

Τι θέλετε να ξέρουμε για εσάς, συγκεκριμένα;