/

Τεχνικός - Συντηρητής

Σκύδρα, Griechenland

Αναζητούμε Τεχνικό - Συντηρητή εξοπλισμού


Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

<ul><li><p>Επιτήρηση, επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού και τήρηση των διαδικασιών για την ορθή / καλή λειτουργία<br></p></li><li><p>Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, ελέγχου και βαθμονόμησης εξοπλισμού</p></li><li><p>Εντοπισμός, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής</p></li><li><p>Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και περιορισμός του χρόνου διακοπής λειτουργίας της παραγωγής<br></p></li><li><p>Βελτιστοποίηση εξοπλισμού και διαδικασιών παραγωγής</p></li><li><p>Συμμετοχή στην κατασκευή / μετασκευή πάσης φύσεως μηχανών και μηχανισμών</p></li><li><p>Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας</p></li><li><p>Διασφάλιση αποδοτικής, εργονομικής, eco-friendly και οικονομικής σχεδίασης / λειτουργίας<br></p></li><li><p>Οποιαδήποτε άλλη συναφής επαγγελματική ευθύνη ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τη διεύθυνση μόνιμα ή προσωρινά</p></li></ul><p><br><br></p>

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΛ / ΙΕΚ / ΟΑΕΔ / Τεχνικής Σχολής  Μηχανολογικής / Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 • Δεξιότητες άμεσης επίλυσης προβλημάτων & λήψης αποφάσεων

 • Δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 • Δεξιότητες χρήσης Η/Υ

 • Ικανότητα στην εκτέλεση θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόλληση, μεταλλικές κατασκευές)

 • Υπευθυνότητα και συνέπεια

 • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Προϋπηρεσία σε συντήρηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων.

 • Τεχνική εμπειρία στην εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών με έμφαση στα συστήματα μετάδοσης κίνησης, αλυσομεταφορείς, ταινιόδρομοι, υδραυλικά συστήματα και συστήματα πεπιεσμένου αέρα

 • Καλή αντίληψη σε κατασκευαστικά θέματα

 • Γνώση Σχεδιαστικών προγραμμάτων (CAD)

 • Γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης εξοπλισμού

 • Γνώση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001)