/

Οδηγός

Σκύδρα, Ελλάδα

Αναζητούμε προσωπικό για την κάλυψη αναγκών διανομής.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Φόρτωση / Εκφόρτωση στο αυτοκίνητο
 • Εκτέλεση τακτικών και έκτακτων δρομολογίων
 • Διανομή προϊόντων
 • Παραλαβή προϊόντων από προμηθευτές
 • Καθαριότητα μεταφορικών μέσων και γενικών χώρων
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία ανατεθεί

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθούν:
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Προϋπηρεσία ως οδηγός