Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Το να παραμένεις πρωτοπόρος σημαίνει να καινοτομείς!

TanisFood ERP image and text block

Συνεχής Ανάπτυξη και Σχεδιασμός

Με το τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων να λειτουργεί συνεχόμενα, ανακαλύπτουμε και παρουσιάζουμε νέα προϊόντα 

Στάδια Σχεδιασμού

Βασικά βήματα κατά το σχεδιασμό νέου προϊόντος

ΒΗΜΑ 1ο

Εργαστηριακή Δοκιμή

Εδώ γίνεται ο Σχεδιασμός του Προϊόντος και οι πρώτες οργανοληπτικές αξιολογήσεις. Η κλίμακα δοκιμών είναι 1:1000

ΒΗΜΑ 2ο

Πιλοτική Παραγωγή

Εδώ γίνεται Πιλοτική παραγωγή σε ελεγχόμενο περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραγωγής και η επίτευξη των ποιοτικών στόχων στο τελικό προϊόν. Η κλίμακα είναι 1:100

ΒΗΜΑ 3ο

Γενική Παραγωγή

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του προϊόντος, ξεκινά η παραγωγή του και η διάθεση ποσοτήτων στους πελάτες.

Προσαρμοσμένη Παραγωγή και Εξειδικευμένος Σχεδιασμός

Παράγουμε για τους πελάτες μας προσαρμοσμένες παραλλαγές που διαφοροποιούνται ως προς το σχήμαβάρος ή και συσκευασία, ενώ μπορούμε να παράγουμε προϊόντα σχεδιασμένα εξ' αρχής κατ' απαίτηση βάση προδιαγραφών, ώστε να τους προσφέρουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

TanisFood ERP text and image block

Αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους για να συνδυάζουμε και να μετατρέπουμε απλές πρώτες ύλες σε απολαυστικά εδέσματα.