Προστασία του Περιβάλλοντος

TanisFood ERP CMS- Sample image floating
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε στην παγκόσμια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, αναζητούμε συνεχώς τρόπους μείωσης των απορριμμάτων και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα ανακυκλώνουμε σε πολλούς τομείς της λειτουργίας μας.

Πρόληψη

Περιορίζουμε τη γραφική ύλη

Με καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος εμπορικής διαχείρισης, καταγραφής και επικοινωνίας.

Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα υλικά

Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί σε φωτοαντίγραφα και παραστατικά.

  Λειτουργούμε με LED

  Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες φωτισμού με νέους τεχνολογίας   Led, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ελάχιστης θερμικής εκπομπής.

Εφαρμόζουμε αυτοματισμούς

Έχουμε εγκαταστήσει αισθητήρες κίνησης για την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους χώρους λειτουργίας.

Ανακύκλωση

Αξιοποίηση συσκευασιών

Επαναχρησιμοποιούμε όποτε είναι δυνατόν τις εισερχόμενες δευτερογενείς χάρτινες συσκευασίες.

Ανακυκλώνουμε χαρτί

Ανακυκλώνουμε τα υλικά συσκευασίας που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω και την χάρτινη ύλη.

Ανακυκλώνουμε

Ανακυκλώνουμε τα χρησιμοποιημένα έλαια.