Πολιτική Χρήσης Προσθέτων στα Τρόφιμα

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της γκάμας των προϊόντων μας.

Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζουμε την σημαντικότητα παραγωγής προϊόντων με "καθαρότερες" ετικέτες, τόσο ως απαίτηση πλέον των πελατών αλλά και ως δέσμευση στις αρχές μας για σχεδιασμό προϊόντων σαν σπιτικά και συνέχεια στην παραγωγή τους με γνώμονα όχι μόνο τα επίπεδα κόστους αλλά τη διατήρηση του εταιρικού ήθους, κάτι που μας κάνει περήφανους για τα προϊόντα που παράγουμε.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε διαμορφώσει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων με βάση τις παρακάτω αρχές, ελαχιστοποιώντας ή και εξαλείφοντας τη χρήση προσθέτων τόσο στα στάδια παραγωγής όσο και στα τελικά προϊόντα:

Επιλογή
Προμηθευτών

Θέτουμε αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των προμηθευτών μας και προμηθευόμαστε ανώτερες ποιοτικά πρώτες ύλες ώστε να έχουμε μια βάση με τα βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά χωρίς πρόσθετα όταν αυτό είναι δυνατόν.

Αναβάθμιση
Εξοπλισμού

Αναβαθμίζουμε συνεχώς τον εξοπλισμό μας καθώς αξιοποιούμε μηχανικά και τεχνικά μέσα στην επεξεργασία των πρώτων υλών ώστε να παράγουμε ποιοτικά σταθερά προϊόντα που δεν χρειάζονται πρόσθετα.

Μέθοδος
Συντήρησης

Παράγουμε προϊόντα που διατηρούνται στην κατάψυξη κρατώντας έτσι τη φρεσκάδα των πρώτων υλών τη στιγμή παραγωγής τους χωρίς να χρειάζεται πρόσθετο μέσο συντήρησης.

Οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής οργάνωσης από το 1992 μέχρι και σήμερα.