/

Βοηθός Ανάπτυξης Πωλήσεων

Σκύδρα, Ελλάδα

Αναζητούμε άτομο για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Διεύρυνση του υφιστάμενου πελατολογίου, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης νέων αγορών
 • Επικοινωνία με υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες τηλεφωνικά και με επισκέψεις
 • Διερεύνηση αγοράς και ανταγωνισμού και υποβολή στοιχειοθετημένων προτάσεων στη διεύθυνση για εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής σε πελάτες
 • Πρώτη εκτίμηση φερεγγυότητας των πελατών με βάση το καθεστώς εξόφλησης των τιμολογίων
 • Μέριμνα για είσπραξη πελατών βάση οδηγιών διοίκησης
 • Μέριμνα για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου που του διατίθεται για χρήση από την εταιρεία
 • Συλλογή και αναφορά απαιτήσεων ή και σχολίων πελατών στη διεύθυνση
 • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις
 • Συμμετοχή στη δημιουργία υλικού προώθησης μέσω social media
 • Οποιαδήποτε άλλη συναφής ευθύνη ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τη διεύθυνση, μόνιμα ή προσωρινά

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία (2 έτη τουλάχιστον) σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων
 • Ευφράδεια λόγου, κοινωνικότητα, μεταδοτικότητα
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
 • Δυνατότητα μετακίνησης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθούν:
 • Χειρισμός συστημάτων CRM & ERP